Wanda Badeni i Adam Krasiński Ślub 28.10.1897 Wiedeń