Zaprzysiężenie na prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego 1 czerwca 1926 r.