Zdjęcia z kolekcji p. Ewy Moes – Hildebrandt, otrzymane dzięki uprzejmości p. Marcina Brzezińskiego