Zdzisław Grocholski, Warszawa lata sześćdziesiąte XX wieku