Droga Rodzino, Szanowni Przyjaciele i Goście,

Wyrażam głęboką nadzieję, że ta strona internetowa będzie dla nas wszystkich źródłem wiedzy o Rodzie Grocholskich i nie pozwoli nam zapomnieć o tych, którzy już odeszli, często chwalebnie zapisując się na kartach historii.

Bardzo proszę o uwagi, komentarze dotyczące wyglądu i treści strony. Proszę o wskazanie błędów rzeczowych, które z pewnością popełniłem, opracowując i dodając nowe materiały.

Proszę o zdjęcia, biografie, historie, informacje, związane z Rodem Grocholskich. Z chęcią zamieszczę je na stronie.

Henryk Grocholski

Останні повідомлення

2020-01-22

Грохолиський (Grocholski) Здзіслав Генрик Адам (1881-1968)

ҐРОХОЛЬСЬКИЙ (Grocholski) Здзіслав Генрик Адам (1881-1968) – громадський і полі¬тичний діяч. Народився 26.I’ в П’ятничанах Він¬ницького пов. Був сином → Станіслава й Ванди із Замойських (1846-1922). […]
2020-01-22

Pietniczany «Архітектурні візерунки древніх П’ятничан і не тільки…»

скачати Pietniczany «Архітектурні візерунки древніх П’ятничан і не тільки…» (PDF)
2020-01-22

Грохолиський (Grocholski) Тадеуш Пжемислав Міхал (1839-1913)

ҐРОХОЛЬСЬКИЙ (Grocholski) Тадеуш Пжемислав Міхал (1839-1913) – живописець і графік, громадський діяч. Народився 3.V’ в П’ятничанах Вінницького пов. Був сином Генрика та → Ксавери з Бжозовських, […]
2020-01-22

Грохолиський (Grocholski) Станіслав Вінценти (1835-1907)

ҐРОХОЛЬСЬКИЙ (Grocholski) Станіслав Вінценти (1835-1907) – громадський діяч. Наро¬дився 8.VIII’ в П’ятничанах Вінницького пов. Був сином Генрика і → Ксавери з Бжозовських, братом → Тадеуша й […]
2020-01-22

Грохолиський (Grocholski) Станіслав (1912-2002)

ҐРОХОЛЬСЬКИЙ (Grocholski) Станіслав (1912-2002) – журналіст, публіцист, суспільний і політичний діяч. Народився 4.ХІ в П’ятничанах. Був сином → Здзіслава та гр. Марії з Солтанів. У Варшаві […]