Przyjęcie cesarza Franciszka Józefa w gmachu Sejmu 1881. 13 września 1880 roku cesarz Franciszek Józef, w ramach podróży inspekcyjnej po Galicji, zwiedził nowo wybudowany gmach sejmu we Lwowie. W sejmie został uroczyście powitany przez posłów, Wydział Krajowy i komitet budowy. Rodakowski przedstawił scenę przyjęcia cesarza Franciszka Józefa w gmachu Sejmu, na pierwszej platformie monumentalnej klatki schodowej, przez grupy posłów i członków Wydziału Krajowego. Cesarza prowadzi i wskazuje mu drogę zastępca marszałka krajowego, Oktaw Pietruski, inicjator budowy gmachu Sejmu. Gest Pietruskiego powtarza stojący w I. Grupie marszałek krajowy, Ludwik Wodzicki, współautor Teki Stańczyka, dobry przyjaciel artysty. Na pierwszym planie w grupie I. Stoi arcybiskup Franciszek Wierzchleyski, za nim Jerzy Czartoryski, poseł na Sejm, następnie Tadeusz Romanowicz dziennikarz, działacz polityczny, poseł na Sejm, i Włodzimierz Russocki, tajny radca i prezes Towarzystwa Kredytowego i Kasy Oszczędności. Z p. grupa członków Wydziału Krajowego; podparty pod bok stoi Władysław Badeni, Jan Wereszczyński, lekarz, Franciszek Smolka, polityk. Za cesarzem, na schodach: z l. Alfred Potocki namiestnik Galicji, z p. Kazimierz Grocholski minister, w głębi Juliusz Hochberger, architekt, dyrektor Miejskiego Urzędu Budowlanego we Lwowie, projektant budynku Sejmu, i Julian Zachariewicz, znany lwowski architekt, przyjaciel Rodakowskiego. Na schodach prowadzących do góry stoją m.in. posłowie: Zakrzewski i Krzeczunowicz. Wśród wizerunków osób witających cesarza Rodakowski umieścił swój autoportret. Ukazał siebie, nieco osobno, w grupie prawej. Anna Król, Henryk Rodakowski (1823 – 1894), Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1994, s. 191

Dodaj komentarz