Maria z Grocholskich 1833-1928 i Witold Czartoryscy 1822-1865

Dodaj komentarz