Gruzja ok. 1916 r. Z lewej strony Adam Remigiusz hr. Grocholski, syn Tadeusza.

Dodaj komentarz