Ksiądz dziekan winnicki Kazimierz Dudek i Pani Józefa, dbająca o kościół w Woronowicy, fundowany przez Franciszka Grocholskiego (miecznika) – syna Michała. Woronowica koło Winnicy, Ukraina, lipiec 2003 r. Fot. Henryk Grocholski

Dodaj komentarz