Грохолиський (Grocholski) Здзіслав Генрик Адам (1881-1968)

ҐРОХОЛЬСЬКИЙ (Grocholski) Здзіслав Генрик Адам (1881-1968) – громадський і полі¬тичний діяч. Народився 26.I’ в П’ятничанах Він¬ницького пов. Був сином → Станіслава й Ванди із Замойських (1846-1922). Отримав ґрунтовну домашню освіту. У 1899 р., виготовляючи набої, пошкодив собі око, яке не вдалося врятувати; З того часу носив темні окуляри. Студіував право в Новорос. ун-ті (Одеса). Був…

Грохолиський (Grocholski) Тадеуш Пжемислав Міхал (1839-1913)

ҐРОХОЛЬСЬКИЙ (Grocholski) Тадеуш Пжемислав Міхал (1839-1913) - живописець і графік, громадський діяч. Народився 3.V’ в П’ятничанах Вінницького пов. Був сином Генрика та → Ксавери з Бжозовських, братом → Станіслава й → Марії Чарториської. Закінчив школу юнке¬рів у Петербурзі (1859), став поручиком кінної гвардії. Звільнений зі служби, виїхав 1860 р. на малярські студії до Парижа, де…

Грохолиський (Grocholski) Станіслав Вінценти (1835-1907)

ҐРОХОЛЬСЬКИЙ (Grocholski) Станіслав Вінценти (1835-1907) - громадський діяч. Наро¬дився 8.VIII’ в П’ятничанах Вінницького пов. Був сином Генрика і → Ксавери з Бжозовських, братом → Тадеуша й → Марії Чарториської. За¬кінчив Петербурзький кадетський корпус. Слу¬жив у Кірасирському кінному гвардійському полку, 6.ІХ.1855' вступив у дворянський полк. За умовами родинного поділу батьківського спадку (1892) отримав П’ятничани, Стадницю, Михайлівку,…

Грохолиський (Grocholski) Станіслав (1912-2002)

ҐРОХОЛЬСЬКИЙ (Grocholski) Станіслав (1912-2002) - журналіст, публіцист, суспільний і політичний діяч. Народився 4.ХІ в П’ятничанах. Був сином → Здзіслава та гр. Марії з Солтанів. У Варшаві закінчив колегіум маріанів, потім юри¬дичний фак. ун-ту та Школу політичних наук (1938). Працював у генеральному консульстві в Марселі (1938-40). У 1941-45 рр. був офіцером штабу головнокомандувача. Пізніше редагував часописи…

Грохолиський (Grocholski) Міколай (1781-1864)

ҐРОХОЛЬСЬКИЙ (Grocholski) Міколай (1781-1864) – державний діяч. Народився 11.IX в П’ятничанах Вінницького пов. Був сином → Марціна та Цецилії з Холоневських. Закінчив Львівську гімназію. Перебував деякий час у Петербурзі, потім повернувся на Поділля. Зайнявся господарством, особливо рільництвом і садівництвом. Успадкував від батька Стрижавку, Переорки й Лаврівку Вінницького пов., а також Москвитинівку й Курганівку Заславського пов.…

Грохолиський (Grocholski) Міхал Анджей (1705-1768)

ҐРОХОЛЬСЬКИЙ (Grocholski) Міхал Анджей (1705-1768) – військовий, політичний і громадський діяч. Походив з давнього шляхет¬ського роду герба Сирокомля (Syrokomla), гні¬здом якого були Ґрохоліце Сандомирського воєв. Іншим родовим маєтком був Ґрабув, і тому деякі Ґрохольські писалися «з Ґрохоліц», а деякі – «з Ґрабува». Засновником т. зв. «головної», або «воєводської» лінії роду, до якої належав Ґ., був…

Грохольський Марцін (1727-1807)

ҐРОХОЛЬСЬКИЙ (Grocholski) М (1727-1807) – політичний діяч. Син → Міхала й Анни з Радзімінських, брат → Францішека. У 1760 р. був послом на сейм від Брацлавського воєв. Звенигородський (1760 вінницький (1762) і брацлавський (1772) хорунжий, брацлавський каштелян (1774), Ґ. входив до короніної емфітеутичної (1775) і військової комісій Речі Посполитої, останню в 1788-92 рр. двічі очолював.…

Грохолиський (Grocholski) Францішек Ксавери (1730-1792)

ҐРОХОЛЬСЬКИЙ (Grocholski) Францішек Ксавери (1730-1792) – політичний і гро-мадський діяч. Народився 2.ІХ у Вороновиці Вінницького пов. Був сином → Міхала й Анни з Радзімінських, братом → Марціна. Навчався в єзуїтському колегіумі у Варшаві. Відбув кілька закордонних подорожей. Великий любитель мистецтва, збирав цінні твори мистецтва та книги. Брацлавський підстолій (1761) і кременець¬кий гродеький писар (1764), Ґ.…

Грохолиський (Grocholski) Адольф Норберт Еразм (1797-1863)

ҐРОХОЛЬСЬКИЙ (Grocholski) Адольф Норберт Еразм (1797-1863) - політичний і громадський діяч; псевд.: Norbert (Норберт). Народився 7. VI у Вороновиці Брацлавського пов. Був онуком → Францішека, сином Яна Непомуцена (1767-14.ХІ.1849', Одеса), теребовельського старости, голови Подільської палати цивільного суду, маршалка шляхти Брацлавського пов. і Подільської губ., дідича Вороновицького й Терешківського на Волині (після брата Антоні) ключів, та…

Грохолиський (Grocholski) Ремігіуш Адам (1888-1965)

ҐРОХОЛЬСЬКИЙ (Grocholski) Ремігіуш Адам (1888-1965) - військовий діяч; псевд.: Brochwicz (Брохвіч), Miś (Місь), Doktor (Док¬тор), Inżynier (Інженер), Waligóra (Валіґура). Народився 22.VIII.1888 у Стрижавці Вінниць¬кого пов. Був сином → Тадеуша та гр. Зофії із Замойських. Закінчив гімназію в Одесі й історико-філологічний фак. Петербурзького ун-ту. Кілька років лікувався від туберкульозу в Закопаному й Давосі. Потім працював у…