Dokumenty przekazane przez Naczelnika Wydziału śledczego MBP ppłk. Józefa Różańskiego kapitanowi Desce z Wydziału I Departamentu II w dn. 25.01.1947 do wykorzystania w śledztwie prowadzonym przeciwko Waldemarowi Baczakowi, Ksaweremu Grocholskiemu, Witoldowi Kalickiemu i Krystynie Kosiorek.