Grocholski Jan Nepomucen (1768 – 1849)

Biografia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomucen_Grocholski DAWO. D - 507, op. 1, spr. 10: nr. 173. (18.03.1803 / 27. 03. 1803) Skrypt Jana Nepomucena Grocholskiego dany Janowi Ignacemu Horodeckiemu Oblata skryptu od IW. Iana Nepomucena Grocholskiego MPB IW. Ianowi Horodeckiemu PPB na summe pewną danego. Roku tysiąc ośmset trzeciego Miesiąca marca dwudziestego siodmego dnia Przed aktami ziemskiemi powiatu Bracławskiego…